Thursday, 1 November 2012

HALLOWEEN

I'm sorry that I didn't write any new posts, but I've got so many things to do. I helped my friend with his homework so there are the results . Few weird 'halloween's photos. I hope that you like it. I will try to post on Monday. Oh, and by the way I may add tutorial how to do this 'doll' make up. Enjoy xx.
P.S. Thats just a fake blood ;)

Przepraszam, że nie napisałam żadnego nowego postu ale mam naprawdę wiele rzeczy do robienia. Pomagałam mojemu koledze z jego pracą domową. No więc tutaj macie finałowe 'halloweenowe' zdjęcia. Mam nadzieję, że się wam podobają. Spóbuje dodać kolejny post w poniedziałek. Oh, i jeszcze przy okazji mogę dodać tutorial jak zrobić ten 'lalkowy' makijaż. Enjoy xx.
P.S. To tylko sztuczna krew ;)
Sunday, 21 October 2012

MORE ABOUT ME

In my last post I didn't add any photos of me so I'm showing you them right now! :) I made mix of photos that should describe me, my life and stuff that I love :)

 W moim ostatnim poście nie dodałam żadnych moich zdjęć tak więc pokazuje je wam teraz :) Zrobiłam taką małą mieszanke zdjęć które opisują mnie, moje życie i rzeczy które kocham :)
1. What should I say thats just me a bit of a poser girl :) haha
2. My latest photo I took it today morning specially for my new post :)
&
3. The best day of my whole life!!!!! PROM!! Even if I wasn't a prom queen it was the best day of my life. I felt like a princess, it was like a foretaste of my wedding :)
4. The last one is just everyday me. 


1. Co pownnam powiedzieć, to tylko ja troch taki pozer :) 
2. Moje najnowesze zdjęcie które zrobiłam dzisiaj rano specjalnie na nowy post :)
&
3. Najlepszy dzień mojego całego życia!!! BAL! Nawet jeśli nie zostałam królową balu to był zdecydowanie najlepszy dzień mojego życia. Czułam się jak ksieżniczka, to było jak przesmak mojego ślubu :)
4. No i ostatnie codzienna ja.
5. One of my best friends and me (ginger/blond). I met her 5 years ago, and she still means to me a lot. We used to be inseparable, but when I moved here few things changes. Of course it doesn't mean that I don't love her  <3    
6. My amazing 'British' best friend. She is not even British but honestly nobody would recognise that she is polish. Another person that means really a lot to me! She helps me since I came here even if she didn't speak my language well. <3
&
7. Summer 2011. POLAND. Yeah this is where I used to live I miss Poland so so much!
  8.My best best friend ! Even that we live about 2000 km away from each other, I love her like nobody else! She knows everything about me and she means world to me! I couldn't even image my life without her! She is like my twin <3


5. Jedna z moich najlepszych przyjaciółek i ja (ruda/blond). Poznałam ją 5 lat temu, i nadal znaczy ona dla mnie bardzo wiele. Kiedyś byłyśmy nierozłączne, ale kiedy sie przeprowadziłam kilka rzeczy się zmieniło. Oczwiście to nie znaczy, ze jej nie kocham <3
6. Moja niesamowita 'Brytyjska' najlepsza przyjaciołka. Wsumie to ona nawet nie jest brytyjką, ale i tak nikt by nie poznał, że jest polką. Kojelna osoba która znaczy dla mnie bardzo wiele! Ona pomaga mi od czasu kiedy tutaj przyjechałam nawet kiedy nie mówiła dobrze w moim języku. <3
&
7. Lato 2011. POLSKA. To jest gdzie mieszkałam w Polsce.. strasznie za nią tęsknie!
8. Moja najlepsza najlepsza przyjaciołka. Nawet iż jest między nami różnica jakis 2000km, kocham ją jak nikogo innego! Ona wie wszystko o mnie, jest dla mnie całym światem! Nie mogę sobie nawet wyobrazic życia bez niej! Jest jak moja bliźniaczka <3

9.Well, my 'British' Polish best friend wants to be a photographer and this photo shows how do I try to be a 'model' for her photo sessions.  
10. Again me and my 'sister'. What more could I say? I love her to the moon and back !
11. She is my life inspiration! The most beautiful girl! All the things she passed through, awwh she is just amazing! I would like to be that good singer as she is! LOVE YOU DEMI LOVATO!  
12. Poland again, summer 2012 I really miss that place :(


9.Tak, moja Brytyjsko-Polska najlepsza przyjaciółka chce zostać fotografem i to zdjęcie pokazuje jak ja próbuje być modelką dla jej sejsji.
10. Kolejny raz ja i moja 'SIOSTRA'. Co mogłabym powiedzieć? Kocham ją do księżyca i spowrotem !
&
11. Ona jest moją życiową inspiracją! Najpiękniejszą dziewyczyną! Wszystkie rzeczy przez które przeszła, ohh ona jest po prostu niesamowita! Chciałabym być tak dobrą piosenkarką jak ona! KOCHAM CIĘ DEMI LOVATO!
12. No i Polska znowu, wakacje 2012 bardzo mi tego brakuje :(You can follow me on Instagram: niqq_
or inbox on Kik: xxnicole22

ENJOY. XOXO

Tuesday, 26 June 2012

ME, MYSELF AND I ..Hello, there :) I always wanted set up my own blog. So, I decided that Ishould do it now! I didn't know what I should put here... but now I havegot some great ideas about it. I want to show you my inspirations and share theexperiences about ‘girls things’. I have got a lot of things that I like e.g.cosmetics, make up, books, movies, fashion, shopping and one and most importantmusic. So I’ll try to put them all together and make 'Little Mix' ofeverything.

Me, Myself and I...
Well, my name is Nikola, Ilive in UK. I’m bilingual so I want to write in two languages.  When I was six I decided to be a model.. But now, my biggest dream is tobecome a doctor or maybe should I say surgeon. I'm in college right now, hmmand I think that’s all you should know about me :)

What is the last thing for today?
Hmm, I just want to say that I will put effort in my blog to make it as goodas possible. Also I think I should put my picture here, but I can’t find one onmy laptop so, I guess I’m going to add it tomorrow. ENJOY! xx

Hej wszystkim :) Od zawsze chciałam założyć mój blog. Tak więc, postanowiłam że powinnam zrobić toteraz! Nie wiedziałam co powinnam tutaj napisać lub dodać ale teraz mam wieleświetnych pomysłów. Chciałabym pokazać wam moje inspiracje oraz dzielić sięprzeżyciami na temat ‘dzięwczęcych rzeczy’. Mam naprawdę bardzo wiele rzeczyktóre lubię takich jak kosmetyki, makijaż, książki, filmy, moda, zakupy inaważniejsza MUZYKA. Więc mam zamiar zebrać je wszystkie razem i zrobić ‘MałyMix’ wszystkiego. 

Ja, Ja i Ja..
Cóż, nazywam się Nikola, i mieszkam w Anglii. Jestemdwujęzyczna dlatego chcę pisać w dwóch językach. Kiedy miałam sześć latzadecydowałam żeby zostać modelką... ale teraz moim największym marzeniem jestzostanie doktorem wsumie powinnam powiedzieć chirurgiem. Uczę się teraz wcollegu, hmm i myślę, że to wszystko co powinniście o mnie wiedzieć.

Jaka jest ostatnia rzecz na dzisiaj?
Hmm, chciałabym tylko powiedzieć, że włoże bardzo dużowysiłku tak aby ten blog był tak dobry jak tylko może być. Również sądzę, żeteraz powinnam dodać zdjęcie, ale.. nie mogę żadnego znaleść na laptopie więczgaduje, że dodam je jutro. ENJOY xx